لطفا صبر کنید ...سوالات متداول بیماران

مراقبت های بعد از عمل لیزیک

  • آیا استفاده از عینک آفتابی اجباری است؟
  • آیا بعد از لیزیک درد دارید؟
  • آیا بعد از عمل لیزیک در تاریکی باید باشید؟
  • چند روز قبل از عمل لیزیک از لنز استفاده نشود؟
  • تا چند روز بعد از عمل لیزیک حمام نباید کرد؟
  • از چه زمانی دیدن تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و انجام فعالیت بدنی مانعی ندارد؟
آیا استفاده از عینک آفتابی اجباری است؟

بهتر است که از عینک آفتابی استفاده شود.

آیا بعد از لیزیک درد دارید؟

تا 3 روز درد خواهید داشت.

آیا بعد از عمل لیزیک در تاریکی باید باشید؟

فرقی ندارد.در تاریکی باشید درد چشمتان کمتر خواهد بود.

چند روز قبل از عمل لیزیک از لنز استفاده نشود؟

3 روز قبل از توپوگرافی و یک هفته قبل از عمل لیزیک از لنز استفاده نشود.

تا چند روز بعد از عمل لیزیک حمام نباید کرد؟

تا 2 روز حمام نباید بکنید و به صورت خود آب نزنید.

از چه زمانی دیدن تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و انجام فعالیت بدنی مانعی ندارد؟

از چند ساعت بعد از عمل دیدن تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و انجام فعالیت بدنی مانعی ندارد.


آخرین اخبار

    logofooter1

    کلینیک چشم پزشکی آبان