لطفا صبر کنید ...پزشکان کلینیک


فوق تخصص شبکیه

دکتر شهرام آقارخ


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر آقارخ

اطلاعات تماس

09906051050


متخصص چشم

دکتر حسین ابراهیمی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر ابراهیمی

اطلاعات تماس

03136612844


متخصص چشم

دکتر هوشنگ احمدیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهار شنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر احمدیان

اطلاعات تماس

03132224185
فوق تخصص شبکیه

دکتر محمدرضا اخلاقی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر اخلاقی

اطلاعات تماس

03136290192


متخصص چشم

دکتر علیرضا اشتری


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر اشتری

اطلاعات تماس

03136279123


فوق تخصص اکولوپلاستیک

دکتر بهرام اشراقی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها
سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر اشراقی

اطلاعات تماس

03136274240
فوق تخصص قرنیه

دکتر مینو افشار


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر افشار

اطلاعات تماس

03136266568-9


متخصص چشم

دکتر عبدالرضا امینی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر امینی

اطلاعات تماس

03136256488


متخصص چشم

دکتر مهناز بابائیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر بابائیان

اطلاعات تماس

03132912000-09126278792
فوق تخصص شبکیه

دکتر احمدرضا باقی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر باقی

اطلاعات تماس

03136256066


متخصص چشم

دکتر اکبر بهرامیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر بهرامیان

اطلاعات تماس

03136671464


متخصص چشم

دکتر محمدرضا پاشا


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر پاشا

اطلاعات تماس

03136261242
فوق تخصص استرابیسم

دکتر باقر ترابی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر ترابی

اطلاعات تماس

03136248182


متخصص چشم

دکترمریم تقاعدی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر تقاعدی

اطلاعات تماسمتخصص چشم

دکتر سیروس جلوانی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر جلوانی

اطلاعات تماس

03136623450
متخصص چشم

دکتر رجبعلی جمشیدی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر جمشیدی

اطلاعات تماس

03132667546


فوق تخصص قرنیه

دکتر مهدی جهانمرد


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر جهانمرد

اطلاعات تماس

03136253625


متخصص چشم

دکتر علی اکبر خداپرستان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

شنبه ها

تماس با مطب دکتر خداپرستان

اطلاعات تماس

03132664685
متخصص چشم

دکتر بهنام خلیفه سلطانی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر خلیفه سلطانی

اطلاعات تماس

03132227858


متخصص چشم

دکتر عبدالمجید خیام باشی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر خیام باشی

اطلاعات تماس

03132202730


فوق تخصص شبکیه

دکتر علیرضا دهقانی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها
دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر دهقانی

اطلاعات تماس

03132664685
فوق تخصص شبکیه

دکتر بهمن رئیسی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر رئیسی

اطلاعات تماس

03132240903


متخصص چشم

دکتر محمدعلی رادمهر


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر رادمهر

اطلاعات تماس

03832275300


متخصص چشم

دکتر شادی رجائیه


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر رجائیه

اطلاعات تماس

03132240100
متخصص چشم

دکتر عبدالرحیم رحمان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر رحمان

اطلاعات تماس

03132217776


متخصص چشم

دکتر فاطمه رحیمی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

شنبه ها

تماس با مطب دکتر رحیمی

اطلاعات تماس

03152415880


متخصص چشم

دکتر حمیدرضا ریاضی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر ریاضی

اطلاعات تماس

0315243313
فوق تخصص گلوکوم

دکتر اکرم ریسمانچیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دو شنبه ها

تماس با مطب دکتر ریسمانچیان

اطلاعات تماس

03132217422


متخصص چشم

دکتر علیرضا زندی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

شنبه ها

تماس با مطب دکتر زندی

اطلاعات تماس

03132202333


متخصص چشم

دکتر فریدون سالمی نیک


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دو شنبه ها

تماس با مطب دکتر سالمی نیک

اطلاعات تماس

03132238548
متخصص چشم

دکتر احمد ساوج


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهار شنبه ها

تماس با مطب دکتر ساوج

اطلاعات تماس

03132228126


فوق تخصص استرابیسم

دکتر مرجان سجادی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر سجادی

اطلاعات تماس

03132227858


متخصص چشم

دکتر عبدالمحمود شریفی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر شریفی

اطلاعات تماس

03142629580
متخصص چشم

دکتر علی عباس شعبانی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر شعبانی

اطلاعات تماس

03132644048


متخصص چشم

دکتر مهدی شفیعی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر شفیعی

اطلاعات تماس

03132211908


متخصص چشم

دکتر جمشید شهریاری


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر شهریاری

اطلاعات تماس

03132201030
فوق تخصص گلوگوم

دکتر سید مرتضی شهشهان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر شهشهان

اطلاعات تماس

03136285548


فوق تخصص قرنیه

دکتر علیرضا پیمان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر پیمان

اطلاعات تماس

03136265700


متخصص چشم

دکتر مسعود صادقی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر صادقی

اطلاعات تماس

03136662563-03136670994
متخصص چشم

دکتر مهران صالحی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر صالحی

اطلاعات تماس

03154246004-03142254019


متخصص چشم

دکتر علی صالحی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر صالحی

اطلاعات تماس

03132227848


متخصص چشم

دکتر حمیدرضا صفائی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها
یکشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر صفائی

اطلاعات تماس

03132239980
فوق تخصص قرنیه

دکتر حمیدرضا ضیائی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

شنبه ها

تماس با مطب دکتر ضیائی

اطلاعات تماس

03132204372-03132240693


متخصص چشم

دکتر محمدرضا طواف زاده


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر طواف زاده

اطلاعات تماس

03136243458


متخصص چشم

دکتر فرهاد عباسی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر عباسی

اطلاعات تماس

03132226054
متخصص چشم

دکتر اکبر عبدالهی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر عبدالهی

اطلاعات تماس

03132202117


فوق تخصص شبکیه

دکتر فرهاد فاضل


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر فاضل

اطلاعات تماس

03136631666


متخصص چشم

دکتر آسیه فروتنی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر فروتنی

اطلاعات تماس

فوق تخصص شبکیه

دکتر حمید فشارکی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها

تماس با مطب دکتر فشارکی

اطلاعات تماس

03136628792


متخصص چشم

دکتر علی قاسمی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر قاسمی

اطلاعات تماس

03136624550


متخصص چشم

دکتر ناصر قدوسی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر قدوسی

اطلاعات تماس

0313625625
فوق تخصص قرنیه

دکتر سید محمد قریشی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر قریشی

اطلاعات تماس

03136644222-03136616635


متخصص چشم

دکتر محمود قسامی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

پنجشنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر قسامی

اطلاعات تماس

03132332065-9


متخصص چشم

دکتر احمد قطب زاده


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر قطب زاده

اطلاعات تماس

03517228230
فوق تخصص شبکیه

دکتر حشمت اله قنبری


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر قنبری

اطلاعات تماس

03136273559


متخصص چشم

دکتر سید احمد مجیدی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر مجیدی

اطلاعات تماس

03132661146


متخصص چشم

دکتر محمدرضا مرادیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر مرادیان

اطلاعات تماس

03136205155-03132215279
فوق تخصص شبکیه

دکتر فرزان کیان ارثی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر کیان ارثی

اطلاعات تماس

03136290308


متخصص چشم

دکتر احمد کاظمی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها

تماس با مطب دکتر کاظمی

اطلاعات تماس

03132635565


متخصص چشم

دکتر بهنام کامران


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر کامران

اطلاعات تماس

03136270868
فوق تخصص قرنیه

دکتر سید علی اکبر مرتضوی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
دوشنبه ها

تماس با مطب دکتر مرتضوی

اطلاعات تماس

03132216708


متخصص چشم

دکتر سید مجتبی میرعظیمی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر میرعظیمی

اطلاعات تماس

0313336415


متخصص چشم

دکتر امین معینی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
شنبه ها

تماس با مطب دکتر معینی

اطلاعات تماس

03132623465
فوق تخصص قرنیه

دکتر حیدرعلی معینی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر معینی

اطلاعات تماس

03136276035


فوق تخصص شبکیه

دکتر غلامعلی نادریان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

چهارشنبه ها
یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر نادریان

اطلاعات تماس

03136206706


متخصص چشم

دکتر عبداله نجفیان


روزهای حضور پزشک در کلینیک

شنبه ها

تماس با مطب دکتر نجفیان

اطلاعات تماس

03136292558
متخصص چشم

دکتر فرسیم یزدی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر یزدی

اطلاعات تماس

03152274513


فوق تخصص قرنیه

دکتر سید احمد نوربخش


روزهای حضور پزشک در کلینیک

دوشنبه ها
شنبه ها
چهارشنبه ها
سه شنبه ها

تماس با مطب دکتر نوربخش

اطلاعات تماس

03132205206-03132658274


فوق تخصص قرنیه

دکتر شهریار هنجنی


روزهای حضور پزشک در کلینیک

یکشنبه ها

تماس با مطب دکتر هنجنی

اطلاعات تماس

0313633879-03132216686

آخرین اخبار

    logofooter1

    کلینیک چشم پزشکی آبان